Pirkimo taisyklės ir sąlygos

*Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje (toliau – e-parduotuvėje www.perkunijoerdve.lt) suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pirkėjo ir gavėjo duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Jei pirkėjas nepritaria visoms arba tik daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

*Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

*Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti) ir priimti užsakytas prekes.

*Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš e-parduotuvės.

*Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei LR teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

*Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje nurodytų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje nurodo neteisingus, netikslius duomenis – Pardavėjas už tai neprisiima atsakomybės.

*Pardavėjas turi teisę neterminuotai sustabdyti / nutraukti e-parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

*Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias taisykles, apie tai pranešdamas e-parduotuvėje. Pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

*Prekės pristatomos Pirkėjo sąskaita.

*Prekės pristatomos per 1-5 d.d.

*Pristačius prekes gavėjo adresu, laikoma, kad prekės pristatytos Pirkėjui, nepriklausomai nuo to ar prekes faktiškai priima Pirkėjas ar kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

*Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia e-parduotuve.

*Dovanų kuponas suteikia pirkėjui teisę pasinaudoti paslauga ar įsigyti produktą už sumą, kuri yra nurodyta ant dovanų kupono.

*Dovanų ar paslaugos kupono galiojimo laikas yra 12 mėnesių nuo įsigijimo datos, nebent dovanų kupone nurodyta kitaip.

*Dovanų kupone turi būti nurodyta, kiek asmenų gali naudotis šiuo dovanų kuponu.

*Atvykus į “Perkūnijos erdvę” būtina pateikti dovanų kuponą fiziniu arba elektroniniu pavidalu.

*Prieš atvykstant į bet kurią pirties programą su dovanų kuponu būtina išankstinė registracija.

*Pasibaigus dovanų kupono galiojimo terminui, dovanų kupono galiojimo laikas nepratęsiamas ir laikoma, kad prekė ar paslauga buvo suteikta. Pinigai už nepanaudotą kuponą negrąžinami, nebent “Perkūnijos pirties mokykla” VŠĮ geranoriškai arba už papildomą mokestį sutiktų tai padaryti.

*Klientas įsigydamas Dovanų kuponą sutinka su šioje tvarkoje pateikta informacija.

*“Perkūnijos pirties mokykla, VŠĮ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Dovanų kupono galiojimo laiko pratęsimo tvarką ir taisykles.

 

“Perkūnijos erdvės” dovanų kupono siuntimo sąlygos ir taisyklės

  1. Gavus apmokėjimą už dovanų kuponą, jis nusiunčiamas užsakovui jo nurodytu el.paštu per 1-5 d.d. Jį galėsite atsispausdinti.

 

  1. Atskiru abiejų šalių susitarimu popierinį dovanų kuponą galime siųsti per kurjerį. Tokiu atveju būtina susisiekti su “Perkūnijos pirties mokykla, VŠĮ. Pristatymas trunka 3-5 darbo dienas.