4 balandžio, 2022

Kai pirtį veda profesionalus pirtininkas

Kai pirtį veda profesionalus pirtininkas 1024 682 Perkūnijos erdvė

Kai pirtį veda profesionalus pirtininkas

Žmonės dažnai net nesusimąsto, kiek daug gali duoti pirtis su pirtininku. Rodos, ką gi ten naujo tas pirtininkas pasakys. Viskas lyg ir aišku. Tačiau visi pirties mėgėjai bent kartą pabuvę pirtyje su profesionaliu pirtininku teigia, kad tai buvo visiškai kito lygio poilsis.

Visų pirma, kai pirčiai vadovauja pirties meistras, yra tvarka ir aiški pirties eiga. Pirtininkas žmonėms pasako, kiek bus pirties užėjimų, ką per juos darys ir kaip vyks pirties edukacija. Žmonės supažindinami su pagrindiniais sveikos pirties principais. Pirtininkas papasakoja, kokia pirties temperatūra ir drėgmė yra tinkamiausia, kiek laiko galima būti garinėje, kada galima pasinerti į šaltą vandenį. Pirtininkas nuolat stebi pirties svečių savijautą, žino, kada jau reikia atvėsinti žmogų, kiek laiko šildyti, nes visi mes esame labai individualūs.

Jeigu žmonės į pirtį eina patys, neturėdami elementarių žinių, labai dažnai pirtyje būna chaosas. Į garinę einama kada panorėjus. Durys nuolat varstomos. Vienam žmogui nespėjus sušilti, jau ateina kiti. Tuomet nėra aišku, kiek šilumos kiekvienam žmogui reikia, prasideda pirties varžybos, kas ilgiau ištvers. O tai prie gero nepriveda, nes pirties paskirtis visai ne tokia. Tuomet atsiranda galimybė perkaisti, pritrūkti deguonies, nualpti.

Žmonės dažnai nemoka elgtis ir su pirties krosnimi. Nežino, kokia tai krosnis, kada ir kiek pilti vandens ant akmenų, kokį vandenį pilti, kada dureles uždaryti. Kiekviena pirties krosnis turi savo charakterį ir ypatybes. Vienos krosnies garas karštesnis ir sausesnis, kitos – švelnesnis ir drėgnesnis, dar kitos – su specifiniu dūmo skoniu. Vieną krosnį reikia kūrenti visos pirties metu, kitą paruošti iki pirties. Kaip ją paruošti, išmano pirties meistras. Norint, kad savijauta pirtyje būtų kuo geresnė ir garo nepritrūktų, reikia žinoti daugybę niuansų, apie kuriuos pirties svečiai net nenutuokia. Tai yra profesionalo užduotis.

Dar vienas pavojus sveikatai iškyla tuomet, kai žmonės į pirtį prisiveža daug maisto ir gėrimų. Pirma prisivalgoma, tada einama į pirtį. O tuomet sustoja skrandis, žmonėms pasidaro sunku kvėpuoti ir sėdėti garinėje. Taip atsitinka todėl, kad apkraunama virškinimo sistema. Maistui apdoroti reikia daug energijos. O organizmas tuo metu yra karštyje ir stengiasi atsivėsinti. Todėl pirtininkai nerekomenduoja valgyti pirties ritualo metu. Jie žino, kaip žmogus save apsunkina prisivalgęs pirtyje. Todėl, jei paklausysite jo ir vadovausitės pirtininko rekomendacijomis, buvimas pirtyje bus saugus ir kokybiškas, o kitą dieną po pirties gerai jausitės.

Pirties edukacinė programa su pirtininku yra saugesnė. Pirtininkas žino, kiek užėjimų į pirtį reikės. Pagal svečių poreikius jis sukuria pirties ritualą, pasirūpina visomis reikalingomis priemonėmis. Pavyzdžiui, pirtininkas žino, kokios vantos yra tinkamos ir kokybiškos bei saugios naudojimui. Jis moka jas gerai paruošti prieš pirtį, kad nebyrėtų lapai ir būtų minkštos, švelnios, lengvos. Pirtininkas, žinoma, moka su vantomis ir tinkamai elgtis. Jis žino, koks judesys kokį poveikį daro, moka taupyti savo jėgas ir meistriškai valdo garą su vantomis. Kai žmonės vanojasi patys, dažnai nesuvokia vanojimo esmės ir eigos, naudoja netinkamas vantas, kurios subraižo ar subado odą ir po tokios „pirties“ svečias daugiau gali į pirtį ir neateiti. Patyrę gerą pirtininko vanojimą, žmonės dažnai tik tuomet supranta, koks didelis yra skirtumas, kai tave tiesiog paplekšnoja kaip papuolė ir kai tau atlieką malonų atpalaiduojantį palaipsniui sušildantį vanojimą. Tuomet norisi į pirtį sugrįžti vėl ir vėl.

Ir dar vienas, turbūt svarbiausias dalykas yra tai, kad pirtininkas mėgaujasi savo darbu. Jam kiekviena pirtis yra galimybė dalintis savo žiniomis, kurti savo pirties programą, improvizuoti ir mėgautis tuo, ką daro. Kiekvienas pirties meistras turi savo stilių, savo paslaptis ir nori tuo pasidalinti su pirties svečiais. Tam, kad pirtis pavyktų puikiai, reikia išmanyti daugybę dalykų. Tai nuolatinis augimas ir kūryba. Todėl pirtis su pirtininko edukacine programa praplės jūsų akiratį, išmokys naujų dalykų ir leis pasilepinti kokybiška pirtimi, kaip pačiam niekuo nereikia rūpintis. Išbandykite pirtininkų vedamas programas ir pasidžiaukite tuo, ką pirtininkai yra pasiruošę jums padovanoti. Nes pirtininkui didžiausia dovana yra matyti besišypsančius žmonių veidus po pirties.

If the sauna is operated by a professional sauna master

People often do not even think about how much a sauna with a sauna master can give. It shows what the sauna visitor will say new things. Everything seems to be clear. But all sauna lovers who have been in a sauna with a professional sauna master at least once say that it was a completely different level of relaxation.

First of all, when the sauna is run by a sauna master, there is order and a clear flow in the sauna. The sauna master tells people how many sauna sessions there will be, what they will do during them, and how sauna education will proceed. People are introduced to the basic principles of a healthy sauna. The sauna master will explain what temperature and humidity are best for the sauna, how long you can stay in the steam room and when you can dive into the cold water. The sauna operator constantly monitors the well-being of sauna guests, knows when it is necessary to cool a person down, how long to warm them up, because we are all very individual.

When people go to the sauna alone, without basic knowledge, there is often chaos in the sauna. You can go to the steam room whenever you want. The door is opened all the time. Before one person can warm up, others come. Then it is not clear how much heat each person needs, the sauna competition begins, who will last longer. And this does not lead to anything good, because the purpose of the sauna is not at all the same. Then there is a risk of overheating, lack of oxygen and fainting.

People often do not know how to use the sauna heater. He does not know what kind of heater it is, when and how much water to pour on the stones, what kind of water to pour on, when to close the door. Each sauna heater has its own character and characteristics. The steam from some stoves is hotter and drier, others are milder and more humid, and still others have a special smoky flavour. One stove should be lit throughout the sauna, and the other should be prepared before the sauna session. A sauna master knows how to prepare it. To make you feel as comfortable as possible in the sauna and not run out of steam, you need to know many nuances that sauna guests are not even aware of. This is a professional task.

Another health risk occurs when people bring a lot of food and drinks to the sauna. First we eat, then we go to the sauna. And then the stomach stops working, it becomes difficult for people to breathe and sit in the steam room. This happens because the digestive system is stressed. It needs a lot of energy to process the food. And the body at this time is in heat and trying to cool down. That is why bath attendants do not recommend eating during the bathing ritual. They know how much a person gets worse after eating in the sauna. So if you listen to him and follow the recommendations of the sauna master, your stay in the sauna will be safe and quality, and you will feel good the next day after the sauna.

A sauna education program with a sauna instructor is safer. The sauna master knows how many entrances to the sauna are needed. Depending on the guests’ needs, he creates a sauna ritual and takes care of all the necessary utensils. For example, a sauna master knows which shingles are suitable, of good quality and safe to use. He knows how to prepare them before the sauna so that the sheets do not fall off and they are soft, gentle and light. Of course, the sauna user also knows how to handle the shingles properly. He knows what movement has what effect, knows how to save his strength and skillfully controls the steam with the shingles. When people bathe themselves, they often do not understand the essence and process of bathing, they use unsuitable towels that scratch or puncture the skin, and after such a „sauna session“ guests may not come back to the sauna. After experiencing a good sauna bath, you often do not realize what a big difference it is to just get slapped like a bitch and to get a nice relaxing, gradually warming bath. Then you’ll want to go back to the sauna again and again.

And another thing, perhaps the most important thing, is that the bather enjoys what he is doing. For him, every sauna is an opportunity to share his knowledge, create his own sauna program, improvise and enjoy what he does. Each sauna master has his own style, his own secrets and wants to share them with the guests of the sauna. There are many things you need to know to have a great sauna. It is a constant growing and creating. Therefore, a sauna with an educational program from a lifeguard will expand your horizons, teach you new things, and allow you to enjoy a quality sauna without having to worry about anything yourself. Try out the programs led by the bathers and enjoy what the bathers are willing to give you. After all, the greatest gift for a sauna visitor is to see people’s smiling faces after taking a sauna.